TJÄNSTER

Förutom våra maskinella tjänster, såsom buskröjning och gödselkörning, kan vi erbjuda er ett flertal manuella tjänster. T.ex  trädgårdsanläggning såsom anläggning / omläggning av gräsmatto</spanr eller  anläggning / renovering av grusgångar.

Vi kan även erbjuda manuell fällning och bortforsling av träd i trädgårdar.

Vi erbjuder givetvis också manuell huggning och röjning åt såväl privata skogsägare som kommuner och Trafikverket. Vi kan även hjälpa er med att borra och spränga sten på t.ex. åkermark eller i beteshagar.