LANTBRUK

På de två gårdarna bedriver vi växtodling och uppfödning av slaktsvin. Gården Arbylund har arrenderats i släkten sedan 1918 och jag bedriver nu verksamheten där i fjärde generation.

Gården i Arby äger jag Anders Persson tillsammans med min fru Ingegerd Svanberg Persson, vars släkt haft gården i sin ägo sedan 1840.

Vi arrenderar även cirka 30 hektar i Ljungbyholm.

Vi har totalt ca 130 hektar växtodling (spannmål, raps och rödklöver) samt föder varje år upp omkring 2700 slaktsvin. Grisarna levereras till KLS Livsmedel.

Anders Lantbruk & Maskin AB har åtta helårsanställda:
Mikael Gustavsson, Christoffer Engström, Tommy Karlsson, Fredrik Hansson och Joakim Karlsson som maskinförare. Daniel Karlsson och Tobias Olström kör våra lastbilar, samt Torbjörn Gustavsson i verkstaden.

Arbylund

Gården i Arby