MASKINSTATION

Anders Lantbruk & Maskin AB vänder sig till lantbrukare inom ca 10 mils radie från Vassmolösa. Vi erbjuder i första hand gödselkörning och buskröjning, men även diverse lantbruk- och entreprenadstjänster. Kontakta oss för att se vad vi kan hjälpa just er med.

Vi har två lastbilar varav en kranbil.

Buskröjning utför vi åt Svevia samt diverse vägföreningar. Vi har två traktorer och tre lastmaskiner med buskröjningsaggregat. Vi har även en Huddig traktorgrävare som vi framförallt använder till räckesklippning. Vi utför även nedsättning/upptagning av snöpinnar i kombination med sopning åt Svevia och PEAB.

På vintern plogar vi snö med fem ekipage åt både Svevia och Kalmar Kommun samt en del vägsamfälligheter. Vi har också sandning med lastbilen åt Svevia.

Flytgödselkörning

Flytgödselkörning utförs med en Samson PG25 med 24-meters ramp från Bomech.

Vi har följande maskiner i företaget: