Länkar

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och näringslivsorganisation för alla som äger eller brukar jord och skog, och för deras gemensamma företag inom lantbrukskooperationen. LRF – som har drygt 167 000 medlemmar – ska bidra till att skapa förutsättningar för uthålliga och konkurrenskraftiga företag, och till att utveckla livs- och företagsmiljöer på landsbygden.

Kalmar Lantmän är en ekonomisk förening, vars huvudsakliga verksamhet består av fodertillverkning och försäljning av foder, lantbruksmaskiner samt tillhörande reservdelar, gödselmedel, växtskydd, utsäde och andra förnödenheter. Vi bedriver vår verksamhet i södra Kalmar Län med angränsande områden.

KLS Livsmedel AB är ett helägt dotterbolag till Danish Crown och ingår tillsammans med Ugglarps i det svenska koncernbolaget Danish Crown Livsmedel AB. KLS slaktar och styckar kött samt tillverkar charkvaror. Våra köttråvaror kommer från svenska gårdar och vi marknadsför dem bland annat under varumärket SmålandsKött.